Hur är det att leva i Västerbotten med normbrytande funktionalitet?
Vilka drömmar och förhoppningar om ett framtida Västerbotten finns? Och vilken samhällsförändring behövs för att vi ska ta oss dit?

Rättigheterna är våra är ett treårigt funktionsrättsprojekt som vill bidra till ett Västerbotten där människor, oavsett funktionalitet, får sina medborgerliga och mänskliga rättigheter tillgodosedda.

Projektet startar upp i februari 2023 och drivs av Rättighetscentrum Västerbotten i nära samverkan med Funktionsrätt Västerbotten och Västerbottens museum.

Projektet finansieras med medel från Allmänna Arvsfonden.

Inom projektet kommer vi att:

  • utveckla en metod där insamlande av berättelser skapar en grund för ett regionalt förändrings- och påverkansarbete inom funktionsrättsområdet

  • bygga upp en tankesmedja där experter inom funktionsrätt och mänskliga rättigheter. Tankesmedjan kommer att ta fram utvecklingsidéer med målet att personer som lever med normbrytande funktionalitet i Västerbotten ska få ökad tillgång till lika rättigheter och möjligheter

  • synliggöra och uppmärksamma levnadsvillkor för personer som lever med normbrytande funktionalitet i Västerbottens län genom en utställning på Västerbottens museum

  • jobba med påverkan och opinion

Ta gärna kontakt!

Vill du veta mer om projektet eller samarbeta på något vis?
Ta gärna kontakt med oss!

Emma Möller, projektledare Rättigheterna är våra
E: emma.moller@sensus.se
T: 070 46 20 497