Vill ni främja jämlikhet och inkludering i er organisation? Vi erbjuder föreläsningar, workshops och utbildningar om jämlikhet och antidiskriminering.

Har du blivit utsatt för diskriminering? Vi erbjuder kostnadsfri juridisk rådgivning. Vi har tystnadslöfte och lämnar inte ut någon information om ditt ärende.


Aktuellt

Diskriminering i Västerbotten 2022

Vår jurist har gjort en sammanställning över alla 78 ärenden där personer fick juridisk rådgivning och stöd av Rättighetscentrum Västerbotten under 2022. Ta del av all statistik kring ärendena här.

Antidiskrimineringsarbete i Umeås skolor

Mya Grönlund har skrivit sin masteruppsats om hur skolor i Umeå arbetar med antidiskriminering och aktiva åtgärder. Rättighetscentrum Västerbotten bad Mya berätta om bakgrunden till uppsatsen och lyfta fram några av de viktigaste resultaten och slutsatserna. Läs intervjun här

Diskrimineringskoll- en fråga för facket

Som fackligt förtroendevald eller ombud spelar du en viktig roll för att förebygga diskriminering på arbetsplatsen! Vill du ha fler tips på vad du kan göra för att stötta medlemmar som upplever diskriminering? Vi har tagit fram ett material och utbildningar som handlar om diskrimineringslagen och om fackets roll vid diskriminering i arbetslivet. Ta del av materialet här.

Perspektivbyrån
Vill du att alla barn och unga ska känna sig inkluderade? På perspektivbyrån.nu har vi samlat verktyg, tips och övningar för skapa mer jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsverksamheter.

Antidiskrimineringsbyråernas rapport 2021

För att synliggöra det arbete som vi antidiskrimineringsbyråer gör Sverige i arbetet mot diskriminering och för mänskliga rättigheter släpper vi en rapport. Den kan ses som ett komplement till Myndigheten för Ungdoms och Civilsamhällesfrågor, MUCF:s, årliga rapport om antidiskrimineringsbyråerna. Läs här!
Läs MUCF:s rapport här!


Med stöd av

myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor
sensus