Rättighetscentrum Västerbotten driver vid sidan av den ordinarie verksamheten även projekt med syfte att motverka och förebygga diskriminering.

Perspektivbyrån
Perspektivbyrån är ett treårigt projekt vars syfte är att förebygga och motverka diskriminering bland barn i åldrarna 6-16 år samt utveckla metoder som bidrar till att skapa jämlika och tillgängliga kultur- och fritidsmiljöer för barn och unga.

Projektet kommer att utveckla normkreativa metoder och arbetssätt som kan användas av såväl barn som vuxna. Bland annat kommer projektet att utgå från den interaktiva metoden Perspektivbyrån för att kartlägga och upptäcka sådant som kan utestänga människor från ett jämlikt deltagande på bibliotek och simhallar.

Rättighetsvandring 
Var ett delprojekt inom Perspektivbyrån där vi undersöker trygga och otrygga platser i Umeå utifrån perspektiven ålder, normbrytande funktionsförmåga, rasism och hbtq. Genom projektet ville vi  bidra till att det i framtiden skapas mer jämlika och tillgängliga stadsmiljöer.

Brytiga Böcker
Mellan 2014 och 2017 drev Rättighetscentrum Västerbotten Arvfondsprojektet Brytiga böcker.

I Brytiga böcker utvecklads normkreativa metoder för att förebygga diskriminering bland barn i åldrarna 3 -12 år. Vi har använt böcker både som verktyg för förändring och för att barn ska får möta litteratur som speglar dem själva och vår omvärld. Parallellt med målgruppsaktiviteter arbetade vi med fortbildning och stöd för biblioteken i deras långsiktiga rättighetsarbete.