Under hösten 2020 erbjuder vi kostnadsfri utbildning i Perspektivbyråns metodmaterial!

FÖR VEM? För er som arbetar ideellt eller professionellt med barn 8 – 12 år.

VARFÖR? För att skapa verksamheter som når alla barn – även dem i periferin som annars riskerar att diskrimineras eller uteslutas.

HUR? Under 4-5 tillfällen träffas vi fysiskt och/eller digitalt (beroende på era behov och möjligheter). Vår pedagog berättar om bakgrunden till Perspektivbyrån, syftet med metoden och hur den kan användas. Vi varvar teori med samtal och deltagarnas egna erfarenheter och analyser.

Kontakta oss för beställningar av material eller utbildning.
Mia Westin, pedagog & projektledare. Telefon: 070 – 290 84 63.
Mejl: maria.westin@sensus.se. Väl mött!

Åtgärder för ett tryggare Umeå!

Under ett år har vi på Rättighetscentrum Västerbotten undersökt fysiska platser i Umeå.

Utifrån perspektiven ålder, funktionsnedsättning, religion, etnicitet och hbtq har Umeås offentliga rum kartlagts. I samarbete med olika föreningar har över 400 vittnesmål samlats in.

Teman som otrygghet, våld, kränkande bemötande, bristande tillgänglighet och diskriminering är återkommande men här finns också berättelser om trygga sammanhang och viktiga platser. Tillsammans bildar de en väv av röster som förtjänas att lyssnas till av oss alla- men kanske särskilt till de som har makt att förändra Umeå till det bättre.

Utifrån berättelserna har vi nu listat och sammanfattat några av de behov och åtgärder som vi ser behövs för att skapa ett tryggare Umeå!
Ta del av sammanfattning här!


  • Välkomna till slutkonferens!
    Vad säger rättighetsbärare om otrygghet i Umeå? Vad gör Umeå till en trygg stad som inkluderar alla? Projektet Rättighetsvandring vill bjuda in dig till ett webbinarie! Vi får lyssna till berättelser om Umeå utifrån perspektiven ålder, religion/rasism, hbtq och funktionsnedsättning. Och tillsammans med representanter från Umeås civilsamhälle pratar vi om […]
  • Antidiskrimineringsbyråer svarar på rekommendationerna i FN:s Universal Periodic Review om Mänskliga Rättigheter i Sverige
    Datum: 2020-04-30Regeringskansliet, Avseende: A2019 / 00626 / MRB Den 27 januari i år granskades situationen gällande de mänskliga rättigheterna i Sverige inom ramen för FN:s Universal Periodic Review (UPR). Ett stort antal länder lämnade då totalt 300 rekommendationer till Sverige om åtgärder inom många olika ämnesområden. Åsa Lindhagen, Jämställdhetsminister med […]