Diskrimineringskoll -en fråga för facket

Är en folder med kortfattad information om Diskrimineringslagen. Vi hoppas att den kan vara ett verktyg för dig som är förtroendevald, skyddsombud eller ombudsperson i ditt viktiga arbete med att stötta medlemmar som upplever diskriminering eller trakasserier på jobbet.

Illustration: Carl Papworth

rätten till din berättelse

Rätten till din berättelse

I metodboken Rätten till din berättelse – normkreativa metoder och brytiga böcker för barn och unga  har vi samlat våra favoriter bland alla de praktiska övningar och verktyg som tagits fram, tillsammans med bibliotekarier, kulturpedagoger och konstnärer, i projektet Brytiga böcker.

Övningarna vänder sig till barn mellan 3 och 12 år och deras vuxna: bibliotekarier och pedagoger, men också föräldrar och andra nära vuxna som vill ha tips på hur böcker kan användas som utgångspunkt för samtal och skapande.

Boken går att beställa via BTJ förlag. Klicka här för att komma till deras hemsida.

Perspektivbyrån

Är en interaktiv och lekfull metod där barnens perspektiv och rättigheter tas på allvar! Metoden handlar om att låta barn undersöka kultur- och fritidsverksamheters utbud och fysiska rum.

Vi har sammanställt metoden i ett digitalt material som innehåller instruktioner och uppdrag som kan genomföras tillsammans med barn. Materialet vänder sig till er som arbetar ideellt eller professionellt med barn 8 – 12 år; i en kultur- och fritidspedagogisk verksamhet eller som ledare i en förening.

Klicka här för att komma till Perspektivbyråns hemsida där du kan ladda ner materialet.

Illustration: Carl Papworth