rv_logo_blå

En digital rättighetskarta över Umeå

I projektet Rättighetsvandringar undersöker vi trygga och otrygga platser i Umeå utifrån perspektiven ålder, normbrytande funktionsförmåga, rasism och hbtq. Minnen och berättelser om trygga rum och mötesplatser har samlats in, men även erfarenheter av diskriminering i det offentliga rummet. Insamlingen av berättelser och minnen sker i samarbete med föreningar, organisationer och nätverk i Umeå.

Det insamlade berättelserna sammanställs och presenteras på en digital rättighetskarta för att lyfta fler perspektiv på Umeå och synliggöra faktiska fall av diskriminering. http://www.rättighetsvandring.se

Projektet Rättighetsvandringar finansieras av Allmänna Arvsfonden och Umeå kommun.

Vill du bidra med en berättelse?

Har du ett minne från Umeå som du vill dela med dig av? Det kan handla om en plats där du upplevt dig otrygg eller utsatt? Eller så kan det vara en berättelse om en plats där du samlar kraft och upplever dig trygg?
Hör av dig till någon av oss som jobbar i projektet!

Jenny Saba Persson. Telefon: 090 – 14 37 66. Mejl: jenny.saba.persson@sensus.se

rättighetsvandring
umeå kommun