En digital rättighetskarta över Umeå

I projektet Rättighetsvandring undersökte vi trygga och otrygga platser i Umeå, utifrån perspektiven ålder, normbrytande funktionsförmåga, rasism och hbtq. Minnen och berättelser om trygga rum och mötesplatser har samlades in, men även erfarenheter av diskriminering i det offentliga rummet. De insamlade berättelserna finns sparade i Västerbottens museets arkiv.

Rättighetsvandring finansierades av Allmänna Arvsfonden och Umeå kommun.

Kontakt: Jenny Saba Persson. Telefon: 090 – 14 37 66.
Mejl: jenny.saba.persson@sensus.se

rv_logo_blå

umeå kommun