Kostnadsfri juridisk rådgivning

Du som upplever dig diskriminerad kan få kostnadsfri juridisk rådgivning av oss. Vi har tystnadslöfte och du som vänder dig till oss kan därför känna dig trygg med att vi inte lämnar någon information utan ditt godkännande vidare.

Rådgivningen är kostnadsfri och vi tar, i första hand, emot frågor från Västerbotten. Vi är inte en myndighet och omfattas därför inte av offentlighetsprincipen.

Kontakta oss för juridisk rådgivning

Telefon: 070-271 24 11 eller mejl: lisa.krutrok@sensus.se
Om vi inte kan ta ditt samtal så återkommer vi till dig så snart vi har möjlighet.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna bistå med juridisk rådgivning och utredning av diskrimineringsärenden. Inga uppgifter lämnas ut till tredje part utan ditt godkännande. Dina personuppgifter raderas när ditt ärende avslutas.