BAKGRUND? Perspektivbyrån startades som ett Arvfondsprojekt av Rättighetscentrum Västerbotten, Sensus. Syftet var att förebygga och motverka diskriminering bland barn och unga. I projektet, som pågick under åren 2017-2020, utvecklades normkreativa metoder att användas av såväl barn som vuxna.  

VAD HÄNDER NU? Vi har samlat det allra bästa från projektets metodbank och anpassat materialet för olika verksamheter. Det finns utbildningar och specifika övningar som riktar sig till dig som arbetar i kultur- eller fritidsverksamhet, eller som är barn- och ungdomsledare i en förening. På hemsidan perspektivbyrån.nu hittar du utbildningar, tips och verktyg för att skapa trygga, jämlika och tillgängliga verksamheter för barn 8-12 år:

  • I våra webbutbildningar ges grundläggande kunskaper om diskrimineringslagen och barnkonventionen. Här hittar du också en utbildning i fyra steg, där du får tips på hur du kan genomföra ett förändringsarbete tillsammans med barn, i syfte att skapa mer jämlika verksamheter.
  • Du kan även ladda ner eller beställa vårt unika metodmaterial kostnadsfritt. Portföljen innehåller instruktioner och uppdrag för en interaktiv detektivlek som du gör tillsammans med barnen. Leken handlar om att undersöka verksamheternas utbud och fysiska rum. Utgångspunkten i de kluriga uppdragen är de sju lagstadgade diskrimineringsgrunderna och perspektivet är barnens.

TIPS! Under våren 2021 erbjuder vi utbildning i Perspektivbyråns metodmaterial.

FÖR VEM? För er som arbetar ideellt eller professionellt med barn 8 – 12 år; i en kultur- och fritidspedagogisk verksamhet eller som ledare i en förening.

VARFÖR? För att skapa verksamheter som når alla barn – även dem i periferin som annars riskerar att diskrimineras eller uteslutas.

HUR? Under 1-2 tillfällen träffas vi fysiskt och/eller digitalt (beroende på era behov och möjligheter). Vår pedagog berättar om bakgrunden till Perspektivbyrån, syftet med metoden och hur den kan användas. Vi varvar teori med samtal och deltagarnas egna erfarenheter och analyser.

KONTAKT? Läs mer på hemsidan eller kontakta oss för beställningar och information. Telefon: 070-366 37 66, Mejl: rattighetscentrum.vasterbotten@sensus.se.

Layout: Carl Papworth.